Politica de confidentialitate2023-10-26T06:19:27+00:00

Termenii si conditiile generale pentru utilizarea site-ului www.corporatemondevents.ro 

Ultima actualizare: mai 2018

Acest website (numit in continuare “Site” sau “MONDEVENTS”) este operat de SC MOND HOLOGRAM SRL, cu sediul social in Strada Malinului, Ocna Mures, Judetul Alba, Romania.

SC MOND HOLOGRAM SRL a creat site-ul www.corporatemondevents.ro pentru informarea clientilor cu privire la serviciile oferite. Utilizarea site-ului www.corporatemondevents.ro de catre dumneavoastra este conditionata de respectarea conditiilor generale de acces si de utilizare detaliate pe aceasta pagina la sectiunea „Conditii generale”, precum si de respectarea legilor aplicabile. Atunci cand accesati site-ul, cand il parcurgeti si il utilizati, dumneavoastra acceptati Conditiile Generale si Politica de Cookies, care prevaleaza asupra oricarei alte intelegeri pe care ati putea sa o aveti cu SC MOND HOLOGRAM SRL .

Marca Inregistrata

Numele și logo-ul sunt marci inregistrate de catre SC MOND HOLOGRAM SRL.
Alte marci sunt de asemenea mentionate pe site. Acestea sunt folosite de SC MOND HOLOGRAM SRL, fie cu autorizatia titularului, fie ca simpla indicare a unor produse sau servicii propuse de MONDEVENTS ca si sugestii sau concepte.
Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor marci fara a fi obtinut in prealabil autorizatie de la SC MOND HOLOGRAM SRL sau de la titularii respectivi constituie infractiune si se pedepseste conform legilor in vigoare.
Informatiile de pe acest site sunt destinate clientilor SC MOND HOLOGRAM SRL atat cdin Romania cat si din strainatate. MONDEVENTS ia masuri periodice pentru a se asigura ca informatiile de pe acest site sunt corecte si in conformitate cu datele la zi, insa site-ul isi rezerva dreptul de a schimba specificatiile serviciilor in orice moment. Informatiile din aceasta pagina au caracter general si trebuie tratate ca atare.

Proprietate intelectuala

Toate materialele de pe acest site reprezinta proprietatea intelectuala a SC MOND HOLOGRAM SRL. Aceste materiale nu pot fi copiate sau reproduse, cu exceptia cazului in care aveti consimtamantul fondatorilor companiei. Totusi, este posibila tiparirea de pagini complete de pe site sau copierea fisierelor, pentru uz personal.
Pentru a raporta o problema legata de drepturi de proprietate intelectuala, va rugam sa transmiteti un e-mail pe adresa: contact@corporatemondevents.ro

Politică de confidențialitate

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC MOND HOLOGRAM SRL, in calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.corporatemondevents.ro

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, MONDEVENTS va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, MONDEVENTS prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi MONDEVENTS , respectiv pentru preluarea, validarea, cererii de oferta plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării ofertei si următorii pasi etc.
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă MONDEVENTS în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.
 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de MONDEVENTS , prin intermediul Site-ului.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul cererii ofertei. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți să ne trimiteti email la : contact@corporatemondevents.ro

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, MONDEVENTS prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de MONDEVENTS , prin intermediul Site-ului.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul de contact de pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți să ne trimiteti email la: contact@corporatemondevents.ro

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, MONDEVENTS  va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina MONDEVENTS (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VI de mai jos. În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, MONDEVENTS va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de MONDEVENTS pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, MONDEVENTS poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină MONDEVENTS în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT etc.), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către MONDEVENTS prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către MONDEVENTS , conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea MONDEVENTS cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către MONDEVENTS a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, MONDEVENTS să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către MONDEVENTS către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al MONDEVENTS sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care MONDEVENTS poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@corporatemondevents.ro
Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica cookies.

Prin completarea formularului de mai jos va veti dezabona de la site-ul nostru si va vom sterge datele stocate.

  Deja ne este dor de tine. Prin utilizarea acestui formular nu vom mai stoca și manipula datele dumneavoastră pe acest site.

  Go to Top